KOSGEB NEDİR ?
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın kısaltması olan KOSGEB, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü artırmak, rekabet güçlerini yükseltmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur. Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında,  küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik destek programları uygulamaktadır.

KOSGEB'den, çalışan sayısı 250’nin altında olan, yıllık cirosu veya bilanço büyüklüğü 2 yıl üst üste 25 milyon TL'yi geçmeyen küçük ve orta ölçekteki işletmeler ve girişimciler faydalanabilir. Desteklerden yararlanmak isteyen işletmelerin, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olması gerekmektedir. KOSGEB’e veri tabanına  www.kosgeb.gov.tr adresinden kayıt olabilirsiniz.

Genel olarak KOSGEB Desteklerinden faydalanmak için izlenecek 6 adım vardır;

1. KOSGEB veritabanına bir kez kayıt olunur ve Kullanıcı adı ile şifre edinilir.
2. Yılda bir kez KOBİ Beyannamesi doldurulur ve ekleriyle birlikte KOSGEB'e teslim edilir.
3. Genel Destek Programı Başvuru Formu doldurulur taahhütnameyle birlikte çıktısı alınıp imzalanarak KOSGEB'e teslim edilir. Bu işlem 3 yılda bir kez tekrarlanır.
4. Genel Destek Programında yer alan hizmetleri almadan önce sistemden ilgili başvuru formu doldurulur, imzalı çıktısı ve ekleri ile birlikte KOSGEB'e teslim edilir. Bu işlem alınacak her destek öncesinde yapılır.
5. KOSGEB onayı alınır. Onay alındıktan sonra şirket kendi bütçesiyle işlemi gerçekleştirir.
6. Ödeme desteğini almak için; KOSGEB’in internet sitesinde yer alan Destek Ödeme Talep Formu ve ekleriyle birlikte KOSGEB'e başvurulur.

Siirt ve KOSGEB
Siirt, Yatırım Teşvikleri Uygulamalarındaki 6 bölge arasında 3. bölgede yer alır.

KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI
KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olan her KOBİ ve gerçek işletme proje hazırlamaksızın, kurumun sağladığı 13 farklı Genel Destek Programı kapsamından ayrı ayrı yararlanabilir. Desteklerden yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru formu ile kayıtlı olduğu KOSGEB Merkezine başvurur. Program süresi her bir işletme için 3 yıldır. Üç yıllık program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde program yeniden başlayabilir. Destek programlarında, 10 bin liradan 30 bin liraya kadar hibe verilmektedir.

1. YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ
İşletmeler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği( TOBB) nin her yıl Yurtiçi Fuarları kataloğunda bulunan fuarlara kendi sektörleri ile ilgili olanlara müracaat edebilirler.

Başvuru: Müracaatlar fuarın başlama tarihinden en az 15 gün önce KOSGEB’e yapılır. Yurtiçi Fuar Desteği Başvuru Formu (form için; www.kosgeb.gov.tr) elektronik ortamda doldurulur, Genel Destek Programı Taahhütnamesiyle birlikte (form için; www.kosgeb.gov.tr) çıktısını alınarak imzalanır ve kaşelendikten sonra KOSGEB Hizmet Müdürlüğüne teslim edilir. Programın süresi işletmeler üç yıl olduğundan KOBİ, üç yılda toplam 30.000 TL'ye kadar fuar desteğinden faydalanma hakkını kazanır.

Destek Kapsamı: Destekler; fuar bedeli, stand dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar. Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 m²’dir. Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında ise destek alanı 100 m²’ye kadar artırılabilir.

Destek limitleri: Yurtiçi uluslararası ihtisas fuarlarında 120 TL/m², Yurt içi ihtisas  
fuarları ve İzmir Enternasyonel Fuarı’nda 80 TL/ m²’dir.

Üst Limit: Desteğin üst limiti  30.000 TL’dir.

2. YURTDIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ
KOSGEB, KOBİ’lerin uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak ve yurtdışı firmalarla işbirliği yapmak amacıyla Yurt Dışı Gezisi programı ile iş seyahatlerine destek vermektedir. İşletmelerin destekten faydalanabilmesi için 10 işletmenin bir araya gelmesi ve seyahat edilen yerdeki sanayi bölgelerinin ve fuarların ziyaret edilmesi, işletmelerle ikili görüşmelerin yapılması zorunludur.

Destek Kapsamı: Hizmet Merkezleri, Meslek Kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluş tarafından düzenlenen programlarda  işletme temsilcilerinin; ulaşım, konaklama giderleri ve rehberlik ya da tercüme giderleri destek kapsamına alınır.

Başvuru: Girişimciler, KOSGEB‘in destek vereceği gezi listesinde bulunan organizasyon kuruluşuna başvuru yaptıktan sonra; İş Gezisi tarihlerinden en fazla 2 gün önce, KOSGEB‘in internet sitesinde elektronik olarak dolduracağı Yurt Dışı İş Gezisi Destek Programı Başvuru Formunu ilgili Hizmet Müdürlüğüne teslim eder. Geziye katılacak işletme temsilcileri, işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

Üst Limit: Desteğin üst limiti 10.000 TL’dir. Her bir gezi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2.000 TL’dir.

3. TANITIM DESTEĞİ
Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmeler, ürün veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerinden destek alabilirler.

Başvuru: KOSGEB‘in internet sayfasından elektronik ortamından yapılır.

Destek Kapsamı: Destekler, broşür, ürün kataloğu giderlerini, etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderlerini, yurtdışında dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar. Broşür en az 2 sayfa ve renkli olmak zorundadır ve en az 2000 adet olmalıdır. Ürün kataloğu en az 8 sayfa ve 4 renk baskılı olmak zorundadır. Destek kapsamında bastırılacak katalog sayısı ise bin adettir. Etiket baskılı tanıtım CD’sinde en az 90 sn’lik seslendirilmiş tanıtım filmi ve detaylı ürün bilgilerinin bulunması gereklidir. Destek kapsamında bastırılacak CD sayısı bin adettir.

Üst Limit: Desteğin üst limiti 10.000 TL’dir

4.KOSGEB EŞLEŞTİRME DESTEĞİ
Eşleştirme merkezlerinden (Anlaşmalı eşleştirme merkezleri için; www.kosgeb.gov.tr ) sağlanan danışmanlık, organizasyon, daimi sergi alanı desteklerini kapsar.
Başvuru: KOSGEB’in internet sayfasındaki ilgili formlar elektronik ortamda doldurarak imzalanıp kaşeledikten sonra ilgili Hizmet Müdürlüğüne teslim ederek başvurular geçekleştirilir.

Destek Kapsamı:
a-) Danışmanlık Hizmetleri:  Pazar araştırması, potansiyel işbirliği yapılabilecek işletme araştırması, taleplerin iletilmesi, fuar araştırması, makine-teçhizat ve teknoloji araştırması, yerel mevzuat araştırması, finans kaynakları araştırması, yatırım/fizibilite araştırması, sözleşme hazırlama, insan kaynakları araştırması ve benzeri  hizmetleri,

b) Organizasyonel Hizmetler: Projeksiyon, bilgisayar gibi ofis araçları tedariği, telefon, faks, internet  hizmeti, yurt dışı ticari ziyaret organizasyonu yapılması, şoför/araç kiralamaya yardım hizmeti, havaalanı transfer hizmeti, bankacılık/sigorta/güvenlik hizmetleri, toplantı salonu kiralama, vize/davet mektubu hazırlama hizmeti, otel rezervasyonu hizmeti, tercümanlık, çeviri hizmetleri, fuara katılım/temsil ve benzeri  hizmetleri,

c) Daimi Sergi Alanı Hizmetleri: Kapalı alan tahsisi, stand konstrüksiyonu, stand dekorasyonu, ürünlerin yurt içindeki depo ile daimi sergi alanı arası gidiş/dönüş nakliyesi, ürünlerin yurt dışı indirme/depolama/yükleme işlemleri, daimi sergi alanının  genel güvenlik ve genel temizlik hizmetleri, ürünlerin gümrük işlemleri  ile yurt dışı nakliye sigortalama işlemleri ve benzeri  hizmetleri kapsıyor.
Üst Limit: Desteğin üst limiti 15.000 TL’dir.


5.NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ

KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelere, kalifiyeli personel istihdam edebilmesi için destek vermektedir.

Başvuru: Başvurular KOSGEB‘in internet sayfasından elektronik olarak yapılır.

Destek Kapsamı: İşletmeler en fazla iki kişi için dört yıllık lisans veya yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı destek başvurusunda bulunabilirler. İşletmenin destek başvurusu en geç 1 ay içinde işe aldığı elemanlar için geçerlidir. Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların 1. dereceden yakınları bu destekten faydalanamaz. KOSGEB aylık destek üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve 1.500 TL’yi geçemez.


Üst Limit desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.

6. DANIŞMANLIK DESTEĞİ

KOSGEB, KOBİ’lerin Avrupa ve dünya standartlarına erişebilmeleri için ve KOBİ’leri en iyi şekilde sektörel bazda yönlendirebilmek için Danışmanlık Desteği sunmaktadır.


Başvuru: KOSGEB‘in internet sayfasından elektronik olarak yapılır.

Destek Kapsamı: Destek, sadece danışmanlık bedelini kapsar. Konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz. Destek konuları ise; İş planı hazırlama, genel şirket yönetimi, AB ve uluslararası kaynaklardan yararlanmak üzere proje hazırlama, üretim ve pazarlama, insan kaynakları, mali işler ve finans, dış ticaret, enerji teknolojileri’dir.
Danışmanlık hizmeti; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler ile üniversiteler, danışmanlık hizmeti verme görevi olan kamu kurum ve kuruluşlarından alınır.  Hizmet süresi en az 20 iş günü olmalıdır.

Üst Limit Desteğin üst limiti 15.000 TL’dir.

7. EĞİTİM DESTEĞİ
KOBİ’lere; üretim-pazarlama yönetimi, insan kaynakları, uluslararası mevzuat ve dış ticaret, mesleki ve teknik eğitim, yeni ürün üretme ve geliştirme konularında Eğitim Desteği verilmektedir. Eğitimi verecek kuruluşun Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş olması gerekmektedir.


Destek Kapsamı: Destekler sadece eğitim bedelini kapsar. Eğitimlere katılımcı sınırlaması yoktur.

Üst Limit: Desteğin üst limiti 10.000 TL'dir.

 

8. ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

Enerji sektöründeki KOBİ’lere, yurtdışına olan enerji bağımlılığının yok edilmesi, çevreye salınan zararlı gazlarının azaltılması amacıyla KOSGEB tarafından Enerji Verimliliği Desteği verilmektedir.

Destek Kapsamı: Ön ve detaylı etüt, verimlilik arttırıcı proje için destek verilir.Desteğin Yetkilendirilmiş  Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerinden alınması zorunludur. Ayrıca Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğünden detaylı Etüt uygunluk belgesi alınma şartı vardır.

Başvuru: Gerekli Belgeler;
- KOSGEB‘in web sitesinde yer alan Enerji Verimliliği Desteği Başvuru Formu
- Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketinin Yetki Belgesi
- Yetkilendirilmiş EVD Şirketinin yetki belgesinin iptal edilmediği ya da askıya alınmadığını gösterir,
- Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü internet sayfasında yapılan kontrol sonucu alınan çıktı
- Yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi adına imza atmaya yetkili kişiye ait imza sirküleri
- İşletmenin son üç yıla Enerji Kullanımı ve TEP Değerlerini gösteren ve yetkilendirilmiş EVD tarafından imzalanmış tablo
- Eğitimine katılacak işletme personelinin en son aylık döneme ait SGK Sigortalı Hizmet Listesi
- Eğitim programı iş-zaman planı  belgeleri hazırlanarak Kosgeb Hizmet Müdürlüğüne başvurulur.

Üst Limit Desteğin üst limiti 30.000 TL’dir.

9. KOSGEB TASARIM DESTEĞİ
İşletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verilir.
Destek Kapsamı: Tasarlanan ürünün Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Topografyaları Tescil belgelerinin olması gerekmektedir.


Başvuru: Tasarım Desteğinden faydalanmak isteyen işletme, KOSGEB internet sitesinde doldurduğu ve çıktısını alarak imzaladığı belge ile beraber KOSGEB Hizmet Müdürlüğü‘ne başvurusunu yapabilir.

Üst Limit: Desteğin üst limiti 15.000 TL’dir.


10. SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ
İşletmelerin tescil belgeleri ihtiyacına yönelik uygulanan destektir.


Destek Kapsamı: Patent Belgesi Alımı, Faydalı Model Belgesi Alımı, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesinin Alımı, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesinin Alımı, Türk Patent Enstitüsü muadili yurt dışı kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgesi belgelerin alımına yönelik destekleri kapsar.


Başvuru: KOSGEB‘in internet sayfasından elektronik olarak yapılır.

Üst Limit Desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.

11. BELGELENDİRME DESTEĞİ

Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınması gereken belgeler için gerekli işlemlere, dosya hazırlanması konusunda yapılan çalışmaların giderleri KOSGEB Belgelendirme Desteği programıyla karşılanmaktadır.

Destek Kapsamı: Destekler; ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi(OHSAS) Belgelerini kapsar.

Başvuru: KOSGEB‘in internet sayfasındaki ilgili formu elektronik ortamında doldurup, çıktısını alıp imzalamak gerekir. Formla birlikte belgenin alınacağı kurumun belge konusu ile ilgili olarak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilmiş akreditasyon belgesi ile KOSGEB’ e başvurulur.

Üst Limit: Desteğin üst limiti 10.000 TL’dir.

12. TEST ANALİZ VE KALİBRASYON DESTEĞİ
İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.


Başvuru: KOSGEB‘in internet sayfasında yer alan ilgili form elektronik ortamda doldurulur ve hizmetin alınacağı kuruluşun akreditasyon belgesi ile birlikte KOSGEB birimine başvurması gerekir. Bu hizmet eğer üniversiteden ya da TSE gibi bir kamu kuruluşundan alınacak olursa akreditasyon belgesine gerek yoktur.Destek geri ödemesiz olarak %50 oranla verilir.KDV destek hesaplamada dikkate alınmaz.

Üst Limit: Desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.

13. BAĞIMSIZ DENETİM DESTEĞİ

İşletmelerin finansal bilgilerinin, standartlara uygunluğu ve doğruluğu hususunda tutulan kayıtların denetlenmesi ve rapora bağlanmasıdır.
Başvuru: KOSGEB‘in internet sayfasında yer alan Bağımsız Denetim Desteği Başvuru Formu elektronik ortamda doldurulur ve Bağımsız denetim hizmeti alınacak kurumun SPK internet sitesinden alınmış yetkili kuruluşlar listesinde yer alındığına dair çıktı alınarak KOSGEB’e başvurulur.


Destek Kapsamı: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine destek verilir.


Üst Limit: Desteğin üst limiti 10.000 TL’dir.


GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve  başarılı işletmelerin kurulması amacıyla KOBİ’lere, girişimcilere ve İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişiliklere yönelik KOSGEB tarafından Girişimcilik Destek Programı kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenir.

 

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (İŞKUR, meslek kuruluşları) tarafından düzenlenir. KOSGEB Girişimcilik Desteklerinden yararlanmak için eğitime katılmak şarttır. Eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 32 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.

Başvuru: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine başvurmak için; KOSGEB’in sitesinde yer alan ilgili başvuru formu ve iş planı doldurulur ve girişimcilik testi cevaplanarak eğitimi düzenleyen kurum ve kuruluşa müracaat edilir. Müracaatlar ile girişimciliğe uygun adaylar tespit edilir ve adaylar iş planlarını detaylı olarak anlatacakları mülakata davet edilirler. KOSGEB uzmanları tarafından mülakata alınan adaylardan uygun bulunanların eğitime kaydı yapılır. Eğitim sonunda sertifika verilir.
32 saat sürecek eğitimi tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan girişimciler, KOSGEB’in sunduğu 50.000 TL hibe ve 100.000 TL lik geri ödemeli kredi desteğinden yararlanma hakkına sahip olurlar.

Destek Süreci: Desteği almak için; girişimci destek başvurusunu, Başvuru Formu, İş Planı ve gerekli diğer belgelerle birlikte (kimlik fotokopisi, girişimcilik eğitim sertifikası, imza sirküleri vs.) ilgili KOSGEB Birimi’ne yapar. Başvurusu kabul edilen girişimci işletmesini KOSGEB Veri Tabanına kaydeder  ve KOSGEB ile sözleşme imzalanır.


Destekler

Girişimciler iki türlü destekten faydalanabilirler;
1- Geri ödemesiz (hibe edilen) destek ödemeleri, kuruluş, makine-ekipman, ofis donanımları ile işletme giderlerini kapsar.
Kuruluş harcamaları: İş kurmaya yönelik olarak alınan teknik, hukuki ve mali danışmanlık giderleri ile iş planı, etüt, fizibilite çalışması vb hazırlanması için yapılan harcamalardır. Kuruluş harcamaları için üst limit 3.000 TL
Makine, teçhizat ve ofis donanım harcamaları: Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 12 ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve ofis donanımları için yapılan harcamalardır. Üst limiti 15.000 TL’dir. Desteklenecek makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir.
İşletme giderleri: Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 12 ay boyunca kira, su, elektrik, telefon, internet, ısınma  vb. için yapılan aylık düzenli harcamalardır. İşletme giderleri için üst limiti her ay için 1.000 TL olmak üzere, toplam 12.000 TL’dir.
2- Geri ödemeli (kredi) destek ödemeleri ise sabit yatırım destekleridir.
Sabit yatırım desteği; desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen destektir. Bu desteğin üst limiti ise 70.000 TL ‘dir. Sabit Yatırım Desteği kapsamında yapılacak geri ödemeler, desteğin başlangıç tarihinden sonra 24 ayı üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksite bölünür. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.


Destek ödemesini talep etmek için hazırlanması ve KOSGEB’e sunulması gereken evraklar;

 

- Yeni Girişimci Desteği Destek Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr linkinde bulabilirsiniz.)

- İşletme adına kesilmiş makine, teçhizat ve donanıma ilişkin faturalar

- Fatura tutarının ödendiğini gösterir banka dekontu

- Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağı (Hizmet Merkezi tarafından hazırlanır)

- Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde yaşını gösterir belge

- İşletmenin SGK Borcu Yoktur Yazısı

- Mahsup Dilekçesi (SGK ve/veya  Vergi Borcu bulunması halinde)

*Girişimciler; Girişimcilik Programına sadece bir defa katılım gösterilebilir.

Ayrıntılı bilgi için iletişim bilgileri;
KOSGEB Bilgi Merkezi: 444 1 567
Siirt Kosgeb İl Müdürlüğü: 0 (312) 595 25 56
Web Adresi: www.kosgeb.gov.tr