K Türü Yetki Belgesi Yönetmelik Değişikliği

 

08/01/2018 Tarih ve 30295 Sayılı Resmi Gazetede Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğe aşağıdaki ekten ulaşabilirsiniz.

 

Ulaşmak için tıklayın.