K BELGESİ ÜCRETLERİ 2020 - İLK MÜRACAAT - (01.01.2020 İTİBARİYLE)

 


 

BELGE Ücreti +

(Ulaştırma Bak.)

Araç Eki +

(Ulaştırma Bak.)

Araç Eki+

(Oda ve TOBB)

Oda ücreti +
 

(Oda ve TOBB)

 (1 Araç Dahil)

Genel TOPLAM

K1

15.166,00 TL

454,00 TL

30,00 TL

104,00 TL

15.754,00 TL

K1*

3.791,00 TL

454,00 TL

30,00 TL

104,00 TL

4.379,00 TL

K2

15.166,00 TL

454,00 TL

30,00 TL

104,00 TL

15.754,00 TL

K2*

3.791,00 TL

454,00 TL

30,00 TL

104,00 TL

4.379,00 TL

K3

7.582,00 TL

454,00 TL

30,00 TL

104,00 TL

8.170,00 TL


 

ARAÇ İLAVE ÜCRETİ (İKİNCİ MÜRACAAT)

 


 

Oda Payı  

(Oda veznesine)       

Ulaştırma Bakanlığı payı

(Bankaya) 

TOPLAM

İlave edilecek her bir araç (Çekici, Dorse) için

30,00 TL

454,00 TL

484,00 TL

Muayeneden dolayı resen düşülen her bir araç ilavesi için

30,00 TL

90,00 TL

120,00 TL


 

K BELGESİ YENİ DÜZENLEMEYE İLİŞKİN ÜCRETLER

540 GÜNE KADAR ÜCRETLİ YENİLEME
(01.01.2020 İTİBARİYLE)

 


 

Belge bitim tarihinden önce veya bitim tarihinden itibaren 540 İÇİNDE belge yenilemeye gelenlerden ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’nca alınacak ücret


 


 


 

BAKANLIK HESABINA

Belge Bedelinin %5’i  

BAKANLIK HESABINA TAŞIT KARTI ÜCRETİ

(Her Taşıt İçin)


 

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI ve TOBB ÜCRETİ

 (1 Araç Dahil)
 

Genel TOPLAM

Yeni eklenecek her bir taşıt için

Mevcut Kayıtlı her bir taşıt için

K1

758,00 TL

454,00 TL

(90,00 TL)

104,00TL + 30,00TL (Araç Başı)

1.436,00 TL


 

K1*

189,00 TL

454,00 TL

(90,00 TL)

104,00TL + 30,00TL (Araç Başı)

  867,00 TL


 

K2

758,00 TL

454,00 TL

(90,00 TL)

104,00TL + 30,00TL (Araç Başı)

1.436,00 TL


 

K2*

189,00 TL

454,00 TL

(90,00 TL)

104,00TL + 30,00TL (Araç Başı)

867,00 TL


 

K3

379,00 TL

454,00 TL

(90,00 TL)

104,00TL + 30,00TL (Araç Başı)

1.057,00 TL


 


 

DİKKAT! UYARIYORUZ,
K belgelerinde, belge bitim tarihinden önce K belgelerini yenilemeyenler Karayollarında yapılan denetimlerde yüklü miktarda para cezasına maruz kalacaklardır.