SAYISAL TAKOGRAF SİSTEMİ (STS) HAKKINDA

Takograf cihazı, karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazıdır.


Takograf cihazı;
•    Araç kullanım sürelerini denetler.
•    Araç hızını denetler.
•    Kanunun belirttiği sınırlar içinde aracın kullanımını denetler.
•    Denetlediği kayıtları hafızasında tutar.
•    Hafızasındaki kayıtları grafik veya yazılı rapor olarak verir.

Mekanik ve elektromekanik takograf cihazları yerine, 1 Mayıs 2006 tarihinden itibaren AB’ye üye ülkelerde Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatı uyarınca karayolu taşımacılığında kullanılan yeni araçlarda sayısal takograf kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

Sayısal takograf uygulaması ile, profesyonel sürücülerin davranışlarına/faaliyetlerine ilişkin daha fazla ve güvenilir veri toplayarak, karayolu güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Sayısal takograf cihazı ile aşağıdaki bilgiler kaydedilmektedir.

•    Aracın kat ettiği mesafe
•    Aracın hızı
•    Sürüş zamanı
•    Diğer çalışma veya hazır bulunma süreleri
•    Çalışma aralarını ve günlük dinlenme süreleri

TAKOGRAF KARTI

Takograf kartlarına ilişkin başvuruların alınması, değerlendirilmesi, kartların sertifikalandırılması, kartların kişiselleştirilmesi ve sahiplerine dağıtılması süreçlerindeki iş ve işlemler TOBB tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ön başvurunun yapılmasından sonraki işlemler ise Odamız tarafından tamamlanmaktadır.

Kart Tipleri:

Sürücü Kartı: Uluslararası taşımacılık yapan ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerden SRC1, eşya taşımacılığı yapan sürücülerden SRC3 belgesine sahip her sürücü sayısal takograf kartına başvuru yapabilecektir.

Şirket Kartı: Şirketin yerleşik olduğu ülkedeki yetkili otorite tarafından, takograf hafızasında saklanan bilgiyi indirmek ve yetkisiz ulaşımı engellemek için şirkete ait bilgileri kilitlemek amacıyla, taşımacılık şirketine verilen karttır. Bir şirket birden fazla şirket kartı alabilir.

Servis Kartı: Temel olarak sayısal takografların takılması, açılması, kalibre edilmesi, kontrolü ve bilgi yüklenmesi için, onay almış servislere ve/veya servislerin montajcılarına verilen akıllı kartlardır. Sadece sayısal takograf için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan onay almış yetkili servisler servis kartı alabilir.

Denetim Kartı: Sürücü ve şirket kartları 5 yıl, servis kartları ise 1 yıl geçerlidir.


SAYISAL TAKOGRAF KARTI BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

ÖN BAŞVURU

• STAUM - Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin web sayfasındaki https://staum.tobb.org.tr/ linkine tıklayarak ön başvurunun yapılması,
• Takograf kartı ödemesinin yapılarak, başvuru sırasında dekontun Odamıza ibraz edilmesi, (Sürücü kartları 217 TL, şirket ve servis kartları 450 TL). Ön başvuru işlemi tamamlandıktan sonra sürücüler, ödeme numarasını belirterek T.C. Vakıflar Bankası şubelerine yatırabilirler. İnternet bankacılığından ya da EFT yapılarak ödeme işlemi kabul edilmemektedir.

• Başvurunun sonlandırılması için Odamıza başvuruda bulunulması.
Başvuru sahipleri Odamıza gitmeden önce ön başvuru işlemleri ile ödemeyi gerçekleştirmiş olmalıdırlar. Kartların teslimatları başvurunun yapıldığı Odalardan gerçekleştirilecektir.ODAMIZA BAŞVURUDA GEREKLİ EVRAKLAR

Kart Tipine göre ön başvuru işlemi ve takograf kartı ödemenizin ardından, aşağıdaki belgelerle Odamıza başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
Sürücü Kartı Başvurusu İçin;
-  Dekont
-  Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi
-  Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi
-  Biyometrik (3,5-4,5 cm ebatında, cepheden, arka fon açık renk-tercihen beyaz-) fotoğraf.

Servis Kartı Başvurusu İçin;  
-  İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)
-  Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde servis yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)
-  Oda Kayıt Belgesi (asıl)
-  Vergi Levhası fotokopisi
-  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan Servis Yetki Belgesi fotokopisi
-  Dekont
-  Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
-  Servis Kaşesi

•  Şirket Kartı Başvurusu İçin;

-  İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)
- Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa  vekaletname talep edilir.)
-  Oda Kayıt Belgesi aslı
-  Vergi Levhası fotokopisi
-  4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Uyarınca alınan Yetki Belgesi fotokopisi
-  Dekont
-  Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
-  Şirket kaşesi