K Belgesi Taşıt İlave ve Düşümü

ARAÇ İLAVESİ

1- Taşıt İlave/Ekleme Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.
2- Yetki belgesi talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopisi, aracın vizesi geçmemiş olacak
 

ARAÇ DÜŞÜMÜ

1- Taşıt Düşüm Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.
2- Düşülecek araca ilişkin satış sözleşmesi, trafikten çekme belgesi veya hurda belgesi fotokopisi.


ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Vekaletli işlemlerde ilgili vekalette T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı isminin geçmesi ve yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Genel vekaletlerde bahse konu açıklama bulunmadığı taktir de vekalet geçersizdir.
2- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24/3-c.maddesi gereği; 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurt içindeki taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşülecektir.