K1 ve K1* Belgesinin Vizesi

1- Yetki Belgesi Vize/Yenileme Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır.) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.
2- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise tüm ortaklar ile temsile yetkili kişinin adli sicil kayıtları ancak başvuru dilekçesinde bahse konu kişilerin T.C. kimlik numaralarının belirtmeleri halinde adli sicil kayıtları istenilmeyecektir tarafımızdan sorgulanacaktır.
3- Firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri aslı, noter onaylı sureti ya da oda tarafından aslı gibidir onaylı sureti olmalı, fotokopisi alınarak aslı olan belge iade edilecektir.
4- Tüzel kişiliklerde değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazeteleri tamamının fotokopisi
5- Tüzel kişiliklerde Oda Faaliyet Belgesi ve Ortaklık Pay Belgesi aslı veya fotokopisi
6- Gerçek ve Tüzel kişiliklerde Vergi Levhası fotokopisi
7- Yetki belgesi talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopileri
8- Yetki belgesi alacak olan gerçek kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 25 ton, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin ise kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 50 ton araçların kendi ağırlıkları dahil taşıma kapasitelerinin olması. Şart sağlanmadığı durumunda yenileme işlemi yapılamaz. 
9- Tüzel kişiliklerde en az bir adet Orta Düzey Yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olması veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü İzmir’den bilgi alınabilir.
(Söz Konusu Şartın sağlanmaması durumunda, işlemin yapılabilmesi için Bakanlık tarafından cezai işlem uygulanması adına ayrı dilekçe alınacaktır.)
10- Tüzel kişiliklerin KEP adresinin bulunması (şart 31.12.2019 tarihine kadar sağlanmalıdır.)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Vekaletli işlemlerde ilgili vekalette T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı isminin geçmesi ve yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Genel vekaletlerde bahse konu açıklama bulunmadığı taktir de vekalet geçersizdir.
2- Faal vergi mükellefi olmayan yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespit edildiği tarihte geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden faal vergi mükellefi olmaları halinde faaliyetlerine izin verilir.” Dendiğinden dolayı faal vergi mükellefiyetini kapattığınız zaman faaliyetiniz geçici olarak durdurulacaktır.
3- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24/3-c.maddesi gereği; 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurt içindeki taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşülecektir.

K2 ve K2* Belgesinin Vizesi

1- Yetki Belgesi Vize/Yenileme Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.
2- Firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri aslı, noter onaylı sureti ya da oda tarafından aslı gibidir onaylı sureti olmalı, fotokopisi alınarak aslı olan belge iade edilecektir.
3- Tüzel kişiliklerde değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazeteleri tamamının fotokopisi,
4- Tüzel kişiliklerde Oda Faaliyet Belgesi ve Ortaklık Pay Belgesi aslı veya fotokopisi
5- Tüzel kişiliklerde Vergi Levhası fotokopisi
6- Yetki belgesi talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopileri
7- K2 belgesi kamyon ve kamyonet taşıt türleri eklenebilir, K2* belgesi ise sadece kamyonet taşıt türü eklenebilir ve hususi taşımacılık yapılabilir. Ticari amaçlı taşımacılık yapılamaz.
8- Tüzel kişiliklerin KEP adresinin bulunması (Şart, 31.12.2019 tarihine kadar sağlanmalıdır)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Vekaletli işlemlerde ilgili vekalette T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı isminin geçmesi ve yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Genel vekaletlerde bahse konu açıklama bulunmadığı taktir de vekalet geçersizdir.
2- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24/3-c.maddesi gereği; 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurt içindeki taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşülecektir.

K3 Belgesinin Vizesi

1- Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.
2- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise tüm ortaklar ile temsile yetkili kişinin adli sicil kayıtları ancak başvuru dilekçesinde bahse konu kişilerin T.C. kimlik numaralarının belirtmeleri halinde adli sicil kayıtları istenilmeyecek tarafımızdan sorgulanacaktır.
3- Firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri aslı, noter onaylı sureti ya da oda tarafından aslı gibidir onaylı sureti olmalı, fotokopisi alınarak aslı olan belge iade edilecektir.
4- Tüzel kişiliklerde değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazeteleri tamamının fotokopisi 
5- Tüzel kişiliklerde Oda Faaliyet Belgesi ve Ortaklık Pay Belgesi aslı veya fotokopisi
6- Gerçek ve Tüzel kişiliklerde Vergi Levhası fotokopisi,
7- Yetki belgesi talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopileri,
8- Yetki belgesi alacak olan gerçek kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş 2 birim araç ile en az 35 ton kendi ağırlıkları dahil taşıma kapasite şartını sağlaması, 
9- Tüzel kişiliklerde en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olması veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü İzmir’den bilgi alınabilir.
(Söz Konusu Şartın sağlanmaması durumunda, işlemin yapılabilmesi için Bakanlık tarafından cezai işlem uygulanması adına ayrı dilekçe alınacaktır.)
10- Tüzel kişiliklerin KEP adresinin bulunması (Şart, 31.12.2019 tarihine kadar sağlanmalıdır.)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Vekaletli işlemlerde ilgili vekalette T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı isminin geçmesi ve yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Genel vekaletlerde bahse konu açıklama bulunmadığı taktir de vekalet geçersizdir.
2- Faal vergi mükellefi olmayan yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespit edildiği tarihte geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden faal vergi mükellefi olmaları halinde faaliyetlerine izin verilir.” Dendiğinden dolayı faal vergi mükellefiyetini kapattığınız zaman faaliyetiniz geçici olarak durdurulacaktır.
3- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24/3-c.maddesi gereği; 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurt içindeki taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşülecektir.