Başka Odadan veya Bölge Müdürlüğünden Alınmış K Belgesine Ait Dosyanın Odamıza Nakli İçin


1-) İlgili odaya veya bölge müdürlüğüne hitaben yazılmış ve imza altına alınmış dilekçe.


Odamızdan Alınmış K Belgesine Ait Dosyanın Başka Odaya veya Bölge Müdürlüğüne Nakli İçin


1-) Odamıza hitaben yazılmış ve imza altına alınmış dilekçe.