Odaya hitaben yazılmış iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe

1) İş makinesinin sahiplik belgesi. (Aşağıdaki belirtilen belgelerden herhangi birinin aslı ve ya noter tasdikli sureti verilecektir.)
2) Fatura (İş makinası ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisini ödendiğine dair makbuz)
3) Noter satış senedi
4) Veraset ilanı ve ya mahkemeden alınacak sahiplik belgesi
5) Makine üzerinde tadilat yapılmış ise, bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve il sanayi ve ticaret müdürlüklerince onaylanmış tadilat projesi getirilecek.
6) Teknik belge (Varsa makineye ait teknik belge getirilir)