K Türü Yetki Belgesi (Devir) El Değiştirme Başvurusu İçin Gerekli Evraklar 

Devir Eden Kişinin Hazırlayacağı Evraklar
• Konu ile ilgili dilekçe
• Noterden Feragatname Aslı (Feragatname içeriğinde, Yetki belge Numarası ile U-NET numarası yazılı olacaktır.)
• Vukuatlı Nüfus Cüzdan Kayıt Sureti (Tek evrak üzerinde devir eden kişi ile devir alacak kişinin yakınlığı aynı belgede gösterilecek)
• Yetki belgesindeki ekli araçların satış sözleşmeleri 

Devir Alacak Kişinin Hazırlayacağı Evraklar
• Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi 
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• İmza Beyannamesi görüldükten sonra iade edilecektir (Şirketlerde Alı veya Aslı gibi)
• Oda Kayıt Belgesi (Şirketlerde Aslı)
• Vergi Levhası (K1 ve K3 belgeleri için)
• Araç Ruhsat Fotokopileri 
• Şahıstan , şirkete devir işlemlerinde , Şahsın şirket üzerinde en az %25 Hisse sahibi olması gerekmektedir

ÖNEMLİ NOTLAR:

1-) Devir İşleminin gerçekleşebilmesi için devir alacak kişinin Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen yetki belgesi genel ve özel şartlarının sağlaması gerekmektedir. 
2-) Vekaletli işlemlerde ilgili vekalette , T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı isminin geçmesi ve yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Genel vekaletlerde bahse konu açıklama bulunmadığı taktir de vekalet geçersizdir.
3-) Vefattan dolayı oluşacak devir işlemlerinde yetki belgesinin geçerlilik süresi içerisinde başvuru sağlanabilir. 
4-) K1 ve K3 Ticari faaliyet yetki belgelerinde , Faal vergi mükellefi olmayan yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespit edildiği tarihte geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden faal vergi mükellefi olmaları halinde faaliyetlerine izin verilir.” Dendiğinden dolayı faal vergi mükellefiyetini kapattığınız zaman faaliyetiniz geçici olarak durdurulacaktır.
5-) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24/3-c.maddesi gereği; 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurt içindeki taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşülecektir.