PROJE BİLGİ FORMU

Oda/Borsa Adı:

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI

Proje Adı:

KAYITSIZ KALMAYIN PROJESİ

Proje Başlangıç Tarihi:

01.07.2016 – 31.10.2017

Projenin Amacı:

1.Siirt ilinde kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamak

2.İstihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren kamu kurumları, meslek odaları, sosyal taraflar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler vb. Kuruluşlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak ve teşvik etmek.

3.Siirt ili kent ve kırsalında, kayıtlı istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu göstermek üzere toplumun sosyal güvenlik konusundaki farkındalık düzeyini artırmak

4.Siirt ili kent ve kırsalında, girişimciliğin artırılması ve işletmelerin mali, kurumsal ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi yoluyla kayıtlı istihdamı artırmaktır.

Proje Ortakları:

Proje Başvuru Sahibi Siirt Üniversitesi

Eş-Başvuru Sahibi Siirt Ticaret Ve Sanayi Odası

Projenin Hedef Grupları Ve Faydalanan Kurumlar:

Teklif çağrısınınöncelikli hedef grubundan kayıt dışı çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu yakınları; kayıt dışı çalışan eğitim seviyesi düşük kadınlar, evden çalışan kadınlar; işverenler, işletme sahipleri ve kendi hesabına çalışanlar; ilgili tarafların personeli; sosyal ortaklar; kamu kurumları, meslek kuruluşları; istihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerini içermektedir

Projenin Fon Aldığı Program (AB Programı Adı, Dünya Bankası Kaynağı Vb.):

Avrupa Birliği - İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı

(İKG OP)

Projenin Ana Faaliyetleri:

Proje Yönetimi, Proje Ofisi ve Ekibinin Oluşturulması, Raporlama ve Proje Ekibi Toplantıları, Kurumlar arası İşbirliği, Danışma ve İcra Kurullarının Oluşturulması, Siirt İli Kayıtlı İstihdamın Teşviki Paneli, İletişim ağının oluşturulması, İyi Niyet ve İşbirliği protokollerinin yapılması, Farkındalık Kampanyası, Medya Kampanyası, Kayıtlı İstihdam Hakkında Bilgilendirme Faaliyetleri, İçerik Çalışması, Sosyal Güvenlik Seminerleri, İşletmelerin Mali, Kurumsal ve Teknik Yapısının Güçlendirilmesi, SSTO “KIT & İşletme Destek Ofisi” kurulması, Bölgenin Yatırım Önceliklerinin Belirlenmesi  Araştırması,Girişimcilik Eğitimleri, İşletmelerin Teknik Kapasitesinin Geliştirilmesi faaliyetleri – Nitelikli İşgücü İhtiyacının Karşılanması, İşletmelerin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi, İşletmelerin Mali Kapasitesinin Geliştirilmesi, İşletmelerin Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi, Geleneksel Sektörlerde Değer Yaratma Çalıştayı, Üniversitenin İyi ve Organik Tarım / Katma Değerli Tarımsal Üretim Danışma Ofisi Kurulması, Görünürlük ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri – (Siirt Üniversitesi), Görünürlük Materyallerinin hazırlanması, İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri – (Siirt Üniversitesi), Dış İzleme Hizmet Alımı, Dış Mali Denetim Hizmet Alımı,

Proje Bütçesi:

282.000 €

Projenin uygulandığı bölgeler:

TRC3 – Siirt

Projenin somut çıktıları:

- Üniversitenin, Ticaret Ve Sanayi Odasının, İştirakçilerin Ve Proje Ekibinin Proje Yönetme Kapasitesinin Üniversite, Kamu Kurumları Ve Stk’ların İşbirliği İçinde Çalışması Ve İyi Yönetişim İlkelerinin Benimsenmesi Ve Uygulanması İle Gelişmesi.

- Siirt İlinde Yer Alan 14 Proje Paydaşı Kurum Ve Temsilcilerinin Kayıtlı İstihdamın Teşviki Konusunda İletişimleri Ve İşbirliği Kültürünün, Kurullar, Paneller, Protokoller, İletişim Ağı Vb. Yollarla Geliştirilerek Kayıtlı İstihdamın Teşvikine Yönelik Ortaklıklar Oluşturulması.

- Siirt İlinde Ve Bölgede Toplumun 7 Yaş Ve Üzeri Kesiminin,  Kayıtlı İstihdamın Ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Faydaları Ve Prensipleri Hakkında Farkındalığının Medya Kampanyası Yoluyla Ve Siirt İlinde Kayıtlı Odalar, İşveren Ve İşçi Örgütleri, İşveren Ve Çalışanlar,  Kendi Hesabına Çalışanlar, İşletme Sahipleri, İlk-Orta Öğretim  Öğrenci, Veli Ve Personeli,  Üniversite Öğrencileri İle Kanaat Önderlerinin (Öğretmenler, Muhtarlar, İmamlar) Sosyal Güvenlik Ve Kayıt Dışı İstihdamın Önlenmesi Konusundaki Bilgisinin, Seminerler Yoluyla Artırılması.

- Siirt İli Kent Ve Kırsalındaki İşletmelerin  Kurumsal Ve Mali Kapasiteleri İle Yenilikçilik Becerilerinin; Eğitimler, Çalıştaylar Ve Destek Ofisleri Yoluyla Geliştirilmesi, Nitelikli İşgücü İhtiyacının Belirlenerek Eğitimler Yoluyla Giderilmesi Ve Girişimcilik Eğitimleri Ve Yatırım Alanlarına Yönelik Fizibilite Çalışması Yoluyla Yeni İşletmelerin Kurulmasının Desteklenmesi.

- Projenin Amaç, Çıktı Ve Sonuçlarının Yaygınlaştırma Araçları İle Duyurulması.

- Proje Faaliyetlerinin Hedeflenen Amaçlara Yönelik Etkinliği İle Harcamaların Uygunluğu Proje Süresince İzlenerek, Teknik Ve Mali Değerlendirme Raporları İle Belgelenmesi.

İrtibat kişisi e-posta ve telefonu:

Remzi ERDOĞAN,  Raşit Başar TANER

0484 223 12 03 – Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.