GMP-GLP

 

2011 yılı Dicle Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Kapsamında Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Tarafından Hazırlanan İşim Gücüm Girişim Projesi kapsamında Siirt Ticaret ve Sanayi Odası’nda faaliyet gösteren Aflatoksin Tayini ve Toprak-Gübre-Su-Yaprak Analizi Laboratuvarının gerçekleştirilecek olan Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı kuruluş ve çalışma izinleri alınarak laboratuvarın etkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

 

“GMP-GLP” Projesi Genel Hedefi;  Siirt İli ve çevresinde sürdürülebilir ekonominin vektörü durumunda olan ihracatın Aflatoksin Tayini ve Toprak-Gübre-Su-Yaprak Analizi Laboratuvarının gerçekleştirilecek olan Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı kuruluş ve çalışma izinleri ve akreditasyonla birlikte hızlı bir ivme kazanmasıdır.

Özel hedefleri ise; Fıstıkta Aflatoksin Tayini Ve Toprak-Gübre-Su-Yaprak Analizi laboratuarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kuruluş ve çalışma izinlerinin alınmasından sonra akreditasyonda tek yetkili kurum olan Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından laboratuarın akreditasyonu yapılarak TRC3 bölgesinde ihracat potansiyeli yüksek olan bal, fıstık, nar, badem, incir vb. kuru gıdalarda uluslararası yeterlilik belgesi alarak bölgedeki sınır ticaretinin ve ihracatın geliştirilmesinin sağlanması ve kurumsal kapasite alanında analize dayalı çalışmalarla birlikte verimliliğin ve etkinliğin arttırılmasıdır.

Hedef gruplar, Siirt ve çevre illerden Fıstıkta Aflatoksin Tayini ve Toprak- Gübre- Su- Yaprak analizi yaptırmak isteyen çiftçi, Siirt ve çevre illerde ihracatı yapılan bal, fıstık, nar, badem, incir gibi kuru gıdalarda uluslararası yeterlilik belgesi almak isteyen KOBİ’ler projenin hedef grubunu oluşturmaktadır.

 

GMP-GLP” Projesi sonuçları;

 

- Bakanlıktan alınan çalışma izni sonucunda bal üzerinde rutubet(nem) tayini, mineral içerik (kül) tayini, elektrik iletkenliği, serbest asitlik, HMF (Hidroksimetilfural) içeriği, diaztaz aktivitesi, invertaz aktivitesi, şeker analizi, fruktoz, glikoz, sukroz, katı madde içeriği ve prolin analizi yapılmaya başlandı.

- Fıstık, nar, badem gibi kuru gıdaların aflatoksin analiz parametrelerinde B1, B2, G1 ve G2 analizleri yapılmaya başlandı.

- Fıstık, bal, nar, badem gibi kuru gıda alanında İhracat yapan firma- KOBİ’lere Uluslararası yeterlilik belgesi verilmeye başlandı.

- Fıstıkta Aflatoksin Tayini ve Toprak- Gübre- Su- Yaprak Analiz Labaratuvarının akreditasyonu sonucunda kuru gıdaların belgelendirilme kültürü yaygınlaştırıldı.

- Laboratuarların test tekrarı ve değerlendirmelerinin bertaraf edildi veya azaltıldı.

- Laboratuvardan çıkan test sonuçlarının iç pazar ve uluslararası pazarlarda kabul görmeye başlandı.

- Üçüncü taraflar tarafından tanınması nedeniyle laboratuarın tek bir denetimden geçmesini sağlayarak çoklu denetimler önlendi.

- Deneylerin kalite düzeyleri arttı.

- Kalitenin sürekliliğini ve güvenirliliği disiplin altına aındı.

- Müşteri memnuniyetinin arttı.

- Fıstıkta aflatoksin tayini ve toprak- gübre- su- yaprak analiz labaratuvarında çalışan Personelin teknik yeterliliği arttı.

- Tarımla ilgilenen çiftçilerin ürünleri ile ilgili bilgileri artarak iyi tarım uygulamalarından haberdar oldu.

- TRC3 bölgesinde GLP –GMP uygulamaları için somut bir adım atıldı.

- Fıstıkta Aflatoksin Tayini Ve Toprak- Gübre- Su- Yaprak Analiz Laboratuvarında bulunan ve proje dâhilinde alınan Cihaz ve teçhizatın sürekli bakımı ve kontrolü ve kalibrasyonu yapıldı.

- Bakanlıktan alınan kuruluş ve çalışma izni sonucunda çalışanların yetki ve sorumlulukları belirlenmiş oldu.