PROJE BİLGİ FORMU

Oda/Borsa adı:

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI

Proje Adı:

FISTIK PROJESİ

Proje başlangıç tarihi ve süresi:

 
24.02.2007-30.12.2007

Projenin amacı:

Projenin genel hedefi Siirt ilindeki KOBİ’lerin Güçlendirilmesi Yoluyla İşsizliğin Azaltılmasıdır.

Proje ortakları:

-

Projenin hedef grupları ve faydalanan kurumlar:

Fıstık sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler, fıstık yetiştiricileri ve ilde üretim yapan fakat dış pazarlara açılamayan işletmelerdir.

Projenin fon aldığı program (AB Programı adı, Dünya Bankası kaynağı vb.):

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Hibe Programı

Projenin ana faaliyetleri:

 -Aflatoksin laboratuarının kurulması,

-Laboratuarın akreditasyonunun sağlanması,

-Fıstık işletmelerinin HACCP standardı konusunda eğitilmesi,

-Fıstık üreticilerinin aflatoksin konusunda bilinçlendirilmesi,

-Fıstık yetiştiricilerine bilgilendirici kitapçıklar ve jüt çuvallar dağıtılması,

-Fıstık yetiştiricilerine ücretsiz toprak analizi imkânı tanınması,

-Toprak ve su analizi laboratuarının kurulması,

-Fıstık yetiştiricilerinin fıstık hasatı, kurutması ve depolaması konularında eğitilmesi,

-Azami 2 yurt içi ve 3 yurt dışı fuara gidilmesi,

-Web sitesi hazırlanması ve ilimizdeki KOBİ veritabanının oluşturulması.

Proje bütçesi:

339.900 €

Projenin uygulandığı bölgeler:

   SİİRT

Projenin somut çıktıları:

Siirt’te AB tarafından akredite edilen bir aflatoksin laboratuarı kurarak ildeki fıstık ihracatın arttırılması sağlanacak, 

Fıstıkta verimliliğin arttırılması amacı ile ilde toprak ve su analizi laboratuarı kurulacak, bu sayede çiftçilerin girdi maliyetleri düşürülerek birim alana üretim ve ürün kalitesi artacaktır, 

Fıstık yetiştiricilerine yönelik bilinçlendirme eğitimi verilecektir. Bu sayede fıstık işleme tesislerinin satın aldığı tarımsal ürünlerde fire oranı minimum % 10 azalacaktır, 

Fuarlara gidilerek ilimizdeki KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin artması ve yeni pazarlar bulması sağlanacak,

Web sitesi ile ilimizdeki yatırım alanları ve KOBİ’ler tanıtılarak dış pazarlara açılım sağlanacak ve ilimize yatırım imkânları arttırılacaktır

İrtibat kişisi e-posta ve telefonu:

Fuat Özgür ÇALAPKULU    Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   0 484 223 12 03