GEÇ İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KARİYER REHBERLİĞİ

 

2009 Yılı Sosyal Destek Programı Kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Siirt Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan 2009S167 Referans numaralı “Geç İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Kariyer Rehberliği” projesi kapsamında 6 kişi istihdam edildi. Siirt’te bulunan 23 okulda gerçekleştirilen Kariyer Rehberliği seminerleri kapsamında 4893 öğrencinin kişisel ve mesleki eğilimleri konusunda farkındalıkları arttırıldı. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nda oluşturulan Proje Ofisinde Öğrenci ebeveynlerine danışmanlık hizmeti sunuldu.

“Geç İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Kariyer Rehberliği” Projesi Genel Hedefi; İldeki ve bölgedeki İhtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün oluşturulması ve istihdam edilebilirliklerin arttırılmasıdır. Siirt’in en önde gelen emek piyasası sorunlarından olan yapısal işsizliğin, etkin kariyer rehberliği hizmetleri sunma ve kariyer politikalarına destek sunma ile azaltılması planlanmıştır.

Özel Hedef; Siirt ilinde yeterli büyüklükte ve etkin kariyer rehberliği ekibinin oluşturulması, sürekli kariyer rehberliği hizmeti sunacak merkez kurulması ve faaliyete geçirilmesi ile birlikte kariyer planlaması hakkında farkındalığın arttırılması ve kariyer rehberliği hizmetleri sırasında gözlemlenen bulguların eğitim ve istihdam politikası oluşturan ve bu politikaları etkileyen kuruluşlarla paylaşılıp kariyer politikalarına katkıda bulunma yolu ile ulaşılmasıdır.

 

Hedef gruplar;

1) Siirt İlköğretim Okulları 6–8. Sınıf Öğrencileri ve Aileleri

2) Siirt Ortaöğretim Okulları 9–12. Sınıf Öğrencileri ve Aileleri

3) Siirt’teki İlköğretim Okulları Rehberlik Öğretmenleri

4) Siirt’teki Ortaöğretim Okulları Rehberlik Öğretmenleri

 

“Geç İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Kariyer Rehberliği” Projesi sonuçları;

- Sürekli kariyer rehberliği hizmeti sunacak merkez kuruldu ve faaliyete geçirildi.

- Yeterli büyüklükte ve etkin kariyer rehberliği ekibi oluşturuldu.

- Kariyer planlaması hakkında farkındalık arttırıldı ve Kariyer Danışmanlığı Hizmeti Sunuldu.

- Elde edilen gözlemler  eğitim ve istihdam politikası oluşturan ve bu politikaları etkileyen kuruluşlarla paylaşıldı ve Siirt İli Kariyer Planlama Çalışmaları Raporu oluşturuldu.