İŞİM GÜCÜM GİRİŞİM

 

2010 yılı Dicle Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Kapsamında KOSGEB iş birliği ile Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Tarafından Hazırlanan İşim Gücüm Girişim Projesi kapsamında 120 Yeni Girişimci Adayına Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verildi ve 111 Yeni Girişimci Adayı Sertifikalandırıldı.

 

“İşim Gücüm Girişim” Projesi Genel hedefi;

Siirt İli ve çevresinde sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesini sağlamakla beraber ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, istihdamın artırılması, yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesidir.

Özel hedefleri ise; 120 işsiz ve işini yeni kuran(1 yıl) girişimcilerin kendi yetenek ve sınırlarını keşfetmesine ve girişimcilik ruhunun aşılanmasına destek olmak, Proje faydalanıcılarının, iş bulma ve işe uyum sağlamasının artırılması, Program bölgesinde girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, yerel ve bölgesel kurumsal kapasite oluşturulmasıdır.

Hedef gruplar, Siirt ve çevresinde bulunan işgücü piyasasının dışında kalan işsiz veya bir yıldır işletme sahibi olan Lise, Meslek Lisesi, Yüksekokul, Üniversite Mezunu 120 girişimciden oluşmaktadır. Bu 120 kişinin arasında özellikle dezavantajlı olan gruplar; kadınlar, engelli, eski hükümlü veya terör mağduru, kalifiye ve nitelikli mesleki lise mezunlarından oluşmaktadır.

 

“İşim Gücüm Girişim” Projesi sonuçları;

 

→ Eğitim sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazandı.

→ Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi alan katılımcılarda girişimcilik kültürünü yaygınlaştı.

→ 111 Girişimci iş planı kavramı ile tanıştırılarak başarılı işletmelerin kurulması sağlandı.

→ Girişimcilik eğitimiyle beraber yaygınlaştırılan girişimcilik kültürüyle kurulan yeni işletmeler Siirt ilinin başarılı sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına katkı sağladı. Böylece Siirt ilinin yapısal sorunu olan işsizlik problemine büyük ölçüde katkı sağlandı.

→ Meslek liseleri, Lise, Yüksekokul ve fakülte mezunu 120 gence Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilerek iş arayandan iş verene geçişle kendi istihdamlarını gerçekleştirmeleri sağlandı.

→ Siirt’teki yerel yönetim, STK, Şirket, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak konferans ve seminerler düzenlenerek bütünlükçü yaklaşıma uygun olarak gençlerin istihdamı ve girişimciliğini destekleyen ilgili aktörlerin farklı faaliyetleri arasında önemli oranda tamamlayıcılık sağlandı.

→ Siirt Ticaret ve Sanayi Odasının faaliyet ve proje yapma ve uygulama kapasitesi arttı.

→ 111 Girişimci Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini alarak sertifikalandırıldı ve KOSGEB Girişimcilik desteğinden faydalandı.