ÖNCE KENDİN SONRA İŞİN

 

2011 yılı Dicle Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Kapsamında Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Tarafından Hazırlanan “Önce Kendin Sonra İşin” Projesi kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ( İSG-OHSAS 18001) verilerek 4857 sayılı Kanunun 77. Maddesi gereğince zorunlu olan Eğitimi almalarının yanı sıra İş kazalarının azalması, İş kazası risklerini elemine edebilmelerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca Kanun gereği İşletmelerin Maddi ceza almaları engellenecek, Çalışanların özlük dosyalarına İş Güvenliği eğitimi aldıklarına dair sertifika konulacaktır.

“Önce Kendin Sonra İşin” Projesi Genel hedefi; TRC3 Bölge Planı’nda yer alan Gelişme Eksenlerine ve Stratejik Önceliklere paralel olarak bölgesel kalkınma açısından önem arz eden fakat hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşan Odamız ve Odamıza bağlı KOBİ’ lerin “İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” almalarını sağlayarak Kurumsal kapasitelerini artırma ve geliştirmelerini sağlamaktır.

Hedef gruplar TRC3 bölgesinde bulunan Siirt ilinde bulunan Odamız personeli(10) ve odamıza bağlı İşletmelerin yöneticileri ve SGK kapsamında bulunan çalışanlarıdır (25).

 

“Önce Kendin Sonra İşin” Projesi sonuçları;

- 4857 sayılı yasa uyarınca Siirt ilinde bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerde sigortalı çalışanlarda sağlanması gereken iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili  bilinç oluşturuldu.

- Odamızca verilen eğitim sonucunda kurum, kuruluş ve işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler yaygınlık kazandı.

- Siirt ilinde çalışan sigortalı çalışanların özlük hakları geliştirildi.

- Sigortalı çalışanların geliştirilen özlük hakları kayıt dışı çalışanların iş algılarının gelişmesine neden oldu.

- Odamızca verilen eğitim sonunda katılan çalışan katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği sertifikaları verildi.

“Önce Kendin Sonra İşin” Projesi dahilinde verilen eğitimler;

- Standart nedir? niçin standartlari uyguluyoruz? ISO standartları ve ilişkiler

- ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetimi sistemi TS18001 Occupational health and safety management systems

- Terimler- tarifler ( risk analizi- risk işleme- artıkrisk- tetkik- objektif delil- sürekli iyileşme düzeltici faaliyet- önleyici faaliyet)

- Terimler- tarifler ( döküman- tehlike- tehlike tanımı- olay vaka- uygunsuzluk- iŞGYS-hedef- politika- performans- kayıt- işyeri)

- Planla- uygula- control et- önlem al( PUKÖ) modeli

- Standartların kapsamı

- İşGYS şartlar iş sağlığı güvenliği politikası

- Planlama- tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi

- Yasal şartlar - hedefler programlar

- Uygulama işletme- Kaynaklar, görevler, sorumluluk, hesap verme ve yetki- Eğitim, bilinç ve yeterlilik

- İIetişim- Katılım ve danışma

- Dökümantasyon- soru cevap değerlendirme

- Döküman kontrolü- işletme kontrolü-acil durum hazırlığı ve bu hallerde yapılması gerekenler

- Performans ölçümü ve izleme- uygunluğun değerlendirilmesi

- Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler - olayların araştırılması- soru cevap

- Kayıtların kontrolü- yönetimin gözden geçirilmesi

- Uluslar Arası Çalışma Örgütü(llO-OSH)18001 eşleşmeleri

- Iş sağlığı ve güvenliğinde iç tetkik nedir?

- Tetkik çeşitleri ve özellikleri - ı. Taraf 2. Taraf 3. Taraf tetkikler tetkikçi özellikleri

- Tetkik planlamasının yapılması- tetkik soru listelerinin hazırlanması

- Uygunsuzluklar ve objektif deliller

- Tetkik raporu yazılması uygunsuzlukların kapatılması