- Hizmetimizi kolaylaştıracak bilgi işlem yazılım ve donanımlarını temin etmek,

- Temin ettiğimiz yazılım ve donanımı korumak adına gerekli bakımları ve virüs korumalarını düzenli olarak planlamak ve gerçekleştirmek,

- Bilgi işlem üzerinden takip ettiğimiz verileri arşivlemek ve bu arşivlemenin sürekliliğini sağlamak, bilgi işlem politikamızdır.