Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Üye Mülkiyeti olarak gördüğü üyelerine ait tüm bilgilerin korunması, istatistiki bilgilerin doğru olarak elde edilmesi ve bununla beraber mevzuatla kendisine verilmiş görevlerin yürütülmesi sırasında hizmetlerin sunumunda  üyelerine karşı çözüm odaklı, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda üye ilişkilerini yürütmeyi ana ilke edinmiştir. 

 

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası;

1) Üyelerinin talep, öneri ve şikâyetlerinin kolayca Oda’ya iletebildiği,

2) Yine iletilen görüş öneri ve şikâyetlerin hızlı, etkin, adil ve gizlilikle yasalara uygun olarak değerlendirildiği,

3) Şikayetlerin derhal çözülmesi ve tekrarının yaşanmaması için gerekli iyileştirmelerin yapıldığı,

4) Üye Memnuniyeti odaklı yaklaşımın benimsendiği, bu yönde sistem kurmayı, kurulan sistemini güncel takip etmeyi ve bu süreç için gerekli kaynağın sağlanmasını ve sürdürülebilirliğinin kontrolünü sağlamayı Üye İlişkileri Politikası olarak belirlemiştir.