Değerlerimiz bizi sürekli dinç tutar ve çalışmalarımızda bize yol gösterir.

 

1) Etkin ve verimli çalışmak ve bu çalışma sırasında asla kaliteden ödün vermemek,

2) Çalışmalarımızda üye memnuniyeti öncelemek,

3) Sosyal ve kültürel politikalar çerçevesinde proje ve işbirlikleri geliştirmek,

4) Üyelerimize yönelik yaptığımız çalışmalarda onların menfaatlerini korumak,

5) Hizmetlerimizde ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlanmasına özen göstermek,

6) Politikalarımızı doğru ve güncel bilgilerden oluşturmak,

7) Yönetim anlayışımızda şeffaflığı, dürüstlüğü ve hesap verebilirliği temel ilkemiz saymak,

8) Üyeler ve kurumlar arası işbirliğini güçlü kılmaya özen göstermek ve çalışanlarımızın memnuniyeti sağlayarak kurumsal verimliliğimize katkı sağlamaktır.