İletişim hedeflerimiz şu şekildedir:

1) Odamızın faaliyetlerini bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak ve görünürlüğünü artırmak,

2) İlimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihsel zenginliklerini ve yatırım imkanlarını ulusal ve

uluslararası düzeyde tanıtmak,

3) İlimiz ile ilgili Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanan tanıtım filmi, broşür ve tanıtım kitaplarının ilgili yerlere dağıtımını sağlamak,

4) Siirt ekonomi tarihi ve Siirt Ticaret ve Sanayi Odası tarihinin anlatıldığı bir kitap yayınlamak ve ilgili yerlere dağıtımını yapmak,

5) Bölgemizin uluslararası pazarda tanıtılması amacıyla yurtdışı fuarlar ve ikili görüşmelere katılım sağlanması ve yurtdışı heyetlerin Odamızda misafir edilmesini sağlamak,

6) Üyelerimizin beklentilerini belirlemek amacıyla anketler uygulamak,

7) Odamızın verdiği hizmetlerden faydalanan üyelerimizin işlemi gerçekleştiren personelin iletişiminden memnuniyetini belirlemek amacıyla binamızın hizmet katında elektronik anketler bulundurmak,

8) Üyelerimizle olan iletişimimizin sürekliliğini sağlamak amacıyla veri tabanımızda yer alan üye bilgilerinin güncelliğini sağlamak.

9) Üyelerimizi bilgilendirme amaçlı hazırladığımız e-bültenlerin Odamızın web sayfası üzerinden yayınlanmasını sağlamak,

10) Üyelerimizle sürekli iletişimde bulunmak için sosyal medya hesaplarımızın (facebook, instagram, twitter, youtube vb.) aktif olarak kullanılması ve sosyal medya hesaplarımızın broşürlerle, diğer yayınlarımızda ve web sayfamızda tanıtımının yapılmasını sağlamak,

11) Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere ilişkin videolar hazırlamak ve bunların sosyal medya hesaplarımızdan ve web sayfamız aracılığı ile üyelerimize ulaştırılmasını sağlamak,

12) Çeşitli konularda üyelerimizi bilgilendirme amaçlı SMS’ler göndermek.

13) Odamız tarafından gerçekleştirilen eğitimler, etkinlikler, toplantılar gibi faaliyetler ile ilgili hazırlanan haberler, duyurular ve bültenlerin yerel basın ile paylaşılarak yazılı ve görsel medyada yer almasının sağlanarak etki çevresini genişletmek,

14) Odamızın web sayfasını ulusal ve uluslararası çevrelerin bilgiye erişimini kolaylaştıracak şekilde geliştirmek ve güncellemek,

15) Üye memnuniyetini değerlendirdiğimiz anketlerden alınan veriler doğrultusunda üyelerimizin talep etmiş olduğu eğitim konularına uygun eğitim planı hazırlamak, bu planı üyelerimize duyurmak ve hizmet binamızın eğitim salonunda bu eğitimleri gerçekleştirmek,

16) Odamız eğitim salonunda gerçekleştirilen eğitimlere uzaklık sebebiyle katılım sağlayamayan ve ilçede yer alan üyelerimiz için yönetim/organizasyon, mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimlerin ilçelerde de gerçekleştirilmesini sağlamak,

17) Paydaş grupları ile toplantılar düzenlemek ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik veri girdilerini sürekli güncellemek.