Siirt Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine ve tüm paydaşlarına kaliteli ve hızlı hizmet verme ana ilkesinden hareketle;

Bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı, bilgi güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi adına yetkin ve gelişime açık personel ile çalışır ve bu konuda gerektiğinde profesyonel danışmanlık hizmeti alır.  

Oda, hizmet sunumu sırasında bilişim teknolojilerini ve bu konuda güncel gelişmeleri yakından takip ederek, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojilere yatırım yapar ve bu güncel teknolojileri etkin kullanır.   

Yöneticileri, üyeleri ve paydaşlarının güncel ve güvenilir bilgiye sürekli ulaşmalarını sağlamak adına uygun teknolojik altyapıyı kurar ve kullanır.