Sayın üyemiz;


17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırılması imkânı sağlanmıştır.

 

2020/ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait ve kesinleşmiş olan;


 Sigorta primleri,
 Genel sağlık sigortası primleri
 İşsizlik sigortası primleri,
 İdari para cezaları,
 İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları,
 Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, yapılandırma kapsamındadır.


Yapılandırma kapsamında; anapara borçlarınız için gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz uygulanmayacak, bunların yerine borçlarınız Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyatları endeksi) ile güncellenecektir.


Güncellenmiş borcunuzu ilk taksit ödeme süresi sonu olan 01.03.2020 tarihine kadar peşin ödemeniz halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı, iki taksitle 30.04.2021 tarihine kadar ödemeniz halinde ise Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.


İdari para cezalarında ise; anapara borcunun %50’si silinecek, kalanı Yİ-ÜFE ile güncellenecektir.


Yapılandırılan borçlarınızı ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 taksitte de ödeyebilirsiniz.


Yapılandırmaya 01.02.2021 tarihine kadar başvurabilirsiniz.


Başvurularınızı e-Sigorta/e-devlet kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine yapabileceğinizi, yapılandırmaya başvurulmaması halinde yasal takip süreci ile karşılaşacağınızı hatırlatmak isteriz.

 

EMEKLİLİK ŞARTLARINI TAŞIYANLARA BANKA KREDİSİ İMKANI

 

Ayrıca Emeklilik Şartlarını taşıyan ama prim borcunu ödeme imkanı olmayan sigortalılarımıza 04 OCAK 2021 tarihinde yapılan Ziraat, Vakıf ve Halk Bankasını kapsayan bir protokol imzalanmış olup %1,60 faiz oranı ve 36 taksitle ödeme imkanı sağlanmış olup SGK Siirt İl Müdürlüğü'ne müracaatları halinde aylık bağlanacak sigortalılarımıza kredi almalarına ilişkin belge düzenlenecektir.

 

Başvurular e-devlet sgk uygulamaları menüsünden, postayla veya bizzat SGK Siirt İl Müdürlüğü'ne başvuru ile yapılabilmektedir.

 

Bilgilerinize.