Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 'den gelen 23.07.2020 tarihli yazıda; Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan yazı ile 17.04.2020 tarihi itibariyle Elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiği, sisteme kayıtlı sanayicilerin İl Müdürlüklerine elden müracaatlarına gerek kalmadan sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik vb. tüm işlemlerin e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Sistemi’ne girerek yapılabileceği bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Eekyh 3WsAA 0Z1