Sayın Üyemiz,

 

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nın Sigortacılık Meslek Komitesi’nin talebi üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne sigorta acentelerinin evden çalışabilmesi için Statik IP kullanım zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili önerisini iletti. TOBB tarafından değerlendirilen öneri Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne taşındı ve bakanlığın oluru ile sigorta acentelerinin Statik IP kullanım zorunluluğu geçici olarak (15 gün) kaldırıldı. Böylelikle sigorta acentesinin evden çalışma imkânını sağlayacak düzenleme hayata geçti.

 

T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Sigortacılık Genel Müdürlügü’ nün 17.03.2020 tarih 205759 sayılı iletilen yazıda;

 

COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler uyarınca mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durulması tavsiye edildiğinden bahisle, firmaların evden çalışabilmesi amacıyla statik IP kullanım zorunluluğunun geçici olarak (15 gün) kaldırılması suretiyle sigorta acentesi personelinin evden çalışması imkanı sağlayacak düzenlemenin yapılması talep edilmektedir. Bu çerçevede, talebiniz değerlendirilmiş ve şirketlerin Levha bilgilerine kayıtlı statik IP kullanımı anılan mevzuat uyarınca zorunlu olmakla birlikte, yaşanan olağanüstü durum nedeniyle acentelerin evden çalışabilmesi amacıyla statik IP kullanım zorunluluğunun yazımız tarihinden itibaren 15 gün boyunca kaldırılması uygun görülmüştür.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,