Sayın Üyemiz;

 

İlgi: TOBB’nin 03.03.2020 tarihli ve 34221550-045.99-2176 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Yeni Koronavirüs (Covid - 19)" broşürü ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla.

 

EK: Sağlık Bakanlığı – Yeni Koronavirüs (Covid-19) Broşürü