Aidat Taslağı Ekim56

 

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı olan üyelerimizin 5174 sayılı kanunun 24.maddesi gereğince her yıl için Yıllık Aidat ile 25.maddesi gereğince Munzam Aidat ödemekle yükümlüdür. Yıllık Aidat ve Munzam Aidatlarının her yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitle ödenmektedir. Bu süreler içinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatların 6183 Sayılı Kanunun yürürlükte bulunan oranlardaki gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmektedir.

Odamız üyelerinin mağdur duruma düşmemesi için Oda Aidatlarının 2.Taksitlerini 31 Ekim 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir.

Değerli üyelerimize duyurulur.

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI