Duyurular

İŞLETMELERİN VE KOBİ'LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ PROGRAMI (COSME) HK.

Sayın Üyemiz,

KOSGEB’den alınan yazıda; “İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında "Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesinin (EntreComp) Uygulamasına Destek" konulu proje teklif çağrısının yayımlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu proje kapsamında; eğitim ve öğretim sağlayıcıları, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında işbirlikleri kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek amacıyla kilit paydaşları (AB, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde) bir araya getirmek olduğu ifade edilmektedir.

Son başvuru tarihi 22 Ağustos 2019 olan teklif çağrısına https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-entrecomp-2018-3-01-support-implementation-entrepreneurship-competence-framework  internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

 

EK: Bilgi Notu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü