Odamızın TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri 27 Şubat 2019 Çarşamba günü 10:00-16:00 saatleri arasında Odamızın Giriş Kat Genel Sekreterlik Departmanında yapılacaktır.

İcra Komitesi Üyeliği adaylık başvuruları 11 Şubat 2019 Pazartesi gününden itibaren bir dilekçe ve ekinde aday olabilme şartlarını tevsik eden adli sicil belgesi ile birlikte Oda Genel Sekreterliğine yapılacaktır.

İcra Komitesine aday olabilme şartlarını taşıyan üyelere ilişkin liste 25 Şubat 2019 Pazartesi günü odamızın ilan panosunda ilan edilecek ve odamızın internet sayfasında yayınlanacaktır.