Sayın Üyemiz;

 

İlgi: TOBB’nin 08.10.2020 tarihli ve 34221550-045.99- 8721 sayılı yazısı

 

İlgi kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden TOBB’ye 70897689-439.99 sayılı üst yazı ile intikal eden; İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından yapılan taşıt satışlarını konu edinen 24.09.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı Genelge ekte gönderilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

EK: Motorlu Kara Taşıtı Kiralama İşletmeleri Tarafından Yapılan Satışlar Hakkında Genelge