5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 10.Maddesi 3.Fıkrası; “İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat 9 tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur.” hükmünü amirdir.

 

Bu kapsamda, 2018 ve 2019 yıllarında tahakkuk eden aidat borçlarını ödememiş olan üyelerimizin, 27 Ocak 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aidat borçlarını ödemeleri, adres ve durumları tespit edilememiş olan üyelerimizin de güncel adres ve durumlarını tescil ettirilerek Odamıza bildirmeleri gerekmektedir.

 

Aksi takdirde, söz konusu yasa gereği yukarıdaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin kayıtları askıya alınarak; üye isimleri meslek gruplarından ve seçmen listelerinden silinecektir.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.