Siirt Barosu Başkanlığı tarafından 18/01/2023 tarih ve E-62904640-622.03-73 sayılı yazıya istinaden;

 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun "yalnız avukatların yapabileceği işler" başlıklı 35.maddesinin 23.1.2008 günlü, 5728 sayılı Yasanın 329. Maddesiyle değiştirilen üçüncü fıkrasında; Türk Ticaret Kanunu'nun 272. Maddesinde (6102 sayılı Ticaret Kanunu'nun 332.maddesinde) öngörülen esas sermaye miktarının beş katı (250.000-TL) veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorunda olduğu düzenlenmiştir. Bu kurala aykırı davranan anonim şirketlere Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük isçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yine Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin "Sözleşme yapılması ve sözleşmede bulunması gereken hükümler" başlıklı 73/A maddesinde sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne uygun, yazılı sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi düzenlenmesinin ve bu sözleşmenin bir nüshasının da sözleşmenin tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilmesinin zorunlu olduğu ve "Kanuna uygun davranmayan tüzel kişiler ve yıllık rapor" baslıklı 73/C maddesinde de 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı davranan tüzel kişiler hakkında merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından suç duyurusunda bulunulacağı düzenlenmiştir.

 

Bu yasal düzenlemeler doğrultusunda; sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketler ve yapı kooperatiflerinin sözleşmeli bir avukat bulundurması gerekmektedir.

 

Bilgilerinize.