Sayın Üyemiz,

 

TOBB’dan alınan yazıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yazısına atfen; tekstil sektöründe temiz üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması amacıyla "Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi" nin yayımlandığı bildirilmektedir.

 

Buna göre kapasite sınırı olmaksızın tekstil materyallerinin üretimi, tekstil ön terbiyesi, baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerinde, enerji tüketimi ve hava emisyonları ile su tüketiminin ve atık sudaki kirletici yükünün azaltılması için genelgede belirtilen tekniklerin;

 

- Kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tesislerde 15 Ocak 2024,

 

- 5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan tesislerde 15 Ocak 2025,

 

- 5 ton /gün altında olan tesislerde 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanması zorunludur.

 

Ayrıca, Genelge kapsamına giren tesislerin İş Termin Planlarını, Genelgenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine iletmeleri gerekmekte olduğu belirtilmektedir.

 

Söz konusu Genelge ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

EK: Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi (3 sayfa)