5174 sayılı TOBB Kanununun 83’ncü maddesi uyarınca; Oda Meslek Komiteleri ve Meclis Seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclise üye seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ettirerek, hatalı kayıtlarını düzenlemeleri zorunludur.

 

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtları 01 - 12 Eylül 2022 tarihleri arasında hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında Oda Sicil Biriminde incelemeye açık olup, hatalı kayıtları için dilekçe ve ekinde sunacakları belgeler ile düzeltmeleri gerekmektedir. Bu düzeltme işlemi çerçevesinde Odamıza daha önce hiç vergi hesap numarası bildirmemiş üyelerimizin de öngörülen süre içinde Odamıza vergi hesap numaralarını bildirmeleri, vergiden muaf olan üyelerimizin (Kooperatifler, vb.) vergiden muaf olduklarına ilişkin muafiyet belgelerini, seçme ve seçilme haklarının kaybolmaması için 12 Eylül 2022 Pazartesi günü Saat 17.00’ye kadar ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Kayıtlarını düzenlemeyen üyelerin oda kayıtlarının doğruluğu kabul edilmiş sayılacaktır. Tüm üyelerimize önemle duyurulur.