Duyurular

YENİ TÜRK TİCARET MERKEZLERİNİN (TTM) KURULMASI HK.

Sayın Üyemiz,

TOBB’den alınan yazıda; Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6) çerçevesinde Türk Ticaret Merkezleri (TTM); yurtdışında kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca belirlenen işletici şirket tarafından yurt dışında açılan, kullanıcı şirketlerin Türkiye'de üretilen ürünlerinin tanıtım/pazarlanmasında etkinlik sağlanması amacıyla iş geliştirme ve danışmanlık merkezleri ile birlikte mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran merkezler olarak tanımlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu Tebliğ'in ilgili maddesine göre TTM'lerin destek kapsamına alınabilmesi amacıyla TOBB tarafından kurulan şirket veya söz konusu şirket ile diğer iş birliği kuruluşu/kuruluşları ortaklığında bir proje özelinde Ticaret Bakanlığı'na başvurulması ve ilgili Bakanlıkça projenin uygun bulunması gerekmekte olduğu belirtilmektedir.

Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan eylem planı uyarıca anılan mevzuat çerçevesinde 35 yeni TTM'nin daha kurulması planlanmaktadır. Söz konusu yeni TTM'lerin başta Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya Federasyonu, Hindistan, Japonya, Kanada, Meksika, Endonezya Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.

Anılan yeni TTM'lerin hangi ülke/şehirlerde yer alması ve hangi sektörler özelinde faaliyetlerini yürütmesinin faydalı olacağının anlaşılmasını teminen TOBB tarafından bir çalışma yapılmaktadır.

Bu kapsamda,  yukarıda belirtilen ülkeler öncelikli olmak üzere yeni açılacak TTM'lerin lokasyonları ve bu lokasyonlarda yer alması talep edilen potansiyel sektör(ler)ün tespiti amacıyla ekte bir örneği sunulan bilgi talep tablosunun doldurulup, 25 Nisan 2019 tarihine kadar Odamıza

( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) gönderilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla.

Ek : Bilgi Talep Tablosu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü