Duyurular

BİREYSEL SULAMA DESTEKLENMESİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada Yüzde 50 hibeli bireysel sulama sistemlerinin desteklemeleri başlıyor denildi.

Açıklamanın devamında: “Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48) 07 Aralık 2017 tarihli 30263 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2019 yılı içinde aynı tebliğ hükümleri geçerli sayılacaktır.

Program; Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, Tamburlu sulama sistemi kurulması, Güneş enerjili sulama sistemi kurulması, olmak üzere 7 adet yatırım konusunu kapsıyor.

Yukarıda belirtilen yatırım konularında başvuru yapabilmek için Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak gerekiyor. Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.-TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

Başvurular 01 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne şahsen veya yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılacaktır. Proje ile ilgili bilgi almak isteyen yatırımcılar İl Müdürlüğü Proje yürütme birimine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü