Duyurular

PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; 29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlandığı belirtilmektedir.

2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13'te "Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanılacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir."

şeklinde düzenlendiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, plastik poşetler için geri kazanım katılım payı, beyanı ve tahsiline ilişkin hususlar Çevre Kanunu'nun  Ek Madde 11'inde ve ekli (I) sayılı listesinde düzenlenmiş olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda çevrenin korunması, kaynak verimliliğin sağlanması ve plastik poşet kullanımın azaltılması amacıyla Bakanlıkça hazırlanan plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

 

EK: Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü