Duyurular

İHRACATÇI FİRMALARIN GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİNDE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA İŞLEM YAPMA TALEPLERİ HK.

Sayın Üyemiz,

TOBB’ den alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen; gümrük idarelerinde yapılan fazla çalışma uygulaması esaslarının 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 221.maddesi, 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2009/15481 sayılı Kararnamenin 121-125’inci maddeleri ile 21.11.2009 tarihli 27413 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 74 Seri No.’lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlendiği belirtilmektedir.

İhracatçı firmaların yıl sonu taahhüt kapatma noktasında yaşadıkları yoğunluk göz önünde bulundurulduğunda, özellikle Aralık ayı içerisinde hafta sonları da dahil olmak üzere, mesai saatleri dışında işlem yapmak isteyen yükümlülerin fazla mesai taleplerinin karşılanması hususunda, tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin 14.12.2018 tarihli yazıları ile talimatlandırıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü