Duyurular

ONAYLI TEDARİKÇİ FAALİYETİ DUYURUSU

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 26.10.2018 tarih ve 0341/15991 sayılı yazısı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın “Onaylı Tedarikçi Faaliyeti Duyurusu Hakkında” konu başlıklı duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1. MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca yapacağı mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlendiği ilgi (b) Bakanlar Kurulu Karar yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden; Askeri Fabrikaların mal ve hizmet alımı yapacağı firmaları kalite, teknik yeterlilik, finansal güç gibi kriterleri sağlayan tedarikçilerden alabilmesi amacıyla onaylı tedarikçi havuzu oluşturulabilmesine imkan tanınmıştır.

3. MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne onaylı tedarikçi olmak isteyen tedarikçilerin başvuruları 11 Nisan 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır.

4. 31.12.2019 tarihinden sonra ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen tutarları aşan alımların “Belirli İstekliler Arasında İhale Usulüne” göre ve onaylı tedarikçilerden yapılması gerekmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü