Duyurular

REKABET KURUMU PAYININ TAHSİLİNE İLİŞKİN DUYURU

SAYIN ÜYEMİZ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Protokol ile Yatırım ortamının iyileştirilmesi kanunu kapsamında, şirket kuruluş ve sermaye artırım prosedürleri içerisinde yer alan Rekabet Kurumu pay ödemesinin tek temas noktası olarak faaliyet göstermesi hedeflenen Ticaret Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından 01.01.2018 tarihi itibariyle tahsil edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu bağlamda 01.01.2018 tarihi itibariyle Rekabet Kurumu payının tahsiline odamız veznesinde başlanılmıştır. Bu tarihten sonra Rekabet Kurumu’nun banka hesabına yapılan ödemeler geçerlilik kazanmayacak olup, yapılmış ödemeler Rekabet Kurumu tarafından ilgililerine iade edilecektir. 

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü